Kế Toán Tổng Hợp

Salary: Negotiable

Location: Trường Đại học Văn Lang

Team: Accounting

Application deadline: 01/01 — 30/04/2024

Job Description

Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Kế toán Tổng hợp làm việc tại cơ sở Quận Bình Thạnh hoặc Quận Gò Vấp. Vị trí này sẽ đảm nhận các chức năng công việc như sau:

A. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC

1. Kế toán, thuế

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý số liệu kế toán thông qua các nghiệp vụ liên quan đến: tài sản cố định, công cụ dụng cụ, khấu hao thu/ chi đảm bảo đối chiếu số liệu chứng từ và phần mềm kế toán;
 • Rà soát hạch toán các bút toán phát sinh trong kỳ;
 • Ghi nhận các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn, khấu hao;
 • Ghi nhận các bút toán trích trước;
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó;
 • Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh, báo cáo kết quả kinh doanh, báo báo dòng tiền từ các nghiệp vụ kinh tế;
 • Thực hiện các bút toán tài chính khóa sổ tháng, năm;
 • Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)
 • Chịu trách nhiệm rà soát, ghi nhận các bút toán Thuế, nộp thuế đúng hạn, tối ưu Thuế.

2. Kiểm soát

 • Kiểm soát quản lý công nợ, đảm bảo quản lý tốt tuổi nợ nhà cung cấp;
 • Rà soát, đối chiếu kiểm tra việc nộp thuế, tờ khai thuế hằng tháng, tờ khai quyết toán thuế hằng quý, năm để đảm bảo tính chính xác, đúng hạn;
 • Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong tập đoàn để đảm bảo các chi phí được ghi nhận đúng, kịp thời;
 • Kiểm tra các hồ sơ thanh toán đảm bảo chi phí hợp lý, đáng tin cậy và phù hợp với quy định trước khi trình BLĐ phê duyệt.

3. Báo cáo và phân tích

 • Báo cáo tài chính;
 • Đảm bảo việc khóa sổ đúng hạn theo yêu cầu của Tập đoàn;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ ( báo cáo thuế, tờ khai thuế…)
 • Các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

4. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch

 • Phối hợp với KTT trong việc lâp Kế hoạch Ngân sách & Kế hoạch tài chính;
 • Xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo cho BGĐ và GĐTC.

5. Tuân thủ

 • Đảm bảo việc ghi nhận vào hệ thống kế toán phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán, thuế;
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định của Tập đoàn khi làm việc với đối tác bên ngoài.

6. Kiểm toán

 • Chịu trách nhiệm làm việc với Kiểm toán, giải trình các giao dịch cho Kiểm toán viên liên quan đến số liệu các công ty phụ trách;
 • Đầu mối phối hợp giữa các Kế toán trưởng các đơn vị và Kiểm toán.

7. Hỗ trợ và hợp tác

 • Hỗ trợ KTT làm việc với các phòng ban trong các công việc, các triển khai hệ thống, phần mềm liên quan đến phòng Tài chính kế toán;
 • Các công việc khác theo sự phân công của GĐTC và KTT tập đoàn.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Học vấn

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán.

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, có  kinh nghiệm làm trưởng nhóm kế toán, Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương, lĩnh vực Tài chính, Kế toán;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty Đa quốc gia.

3. Kỹ năng khác

 • Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm.
 • Phân tích và xử lý số liệu.
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc.
 • Chủ động và nhanh nhạy trong công việc.
 • Tuân thủ và trung thực.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit