Giám Thị Khối Trung học

Salary: Negotiable

Location: UTS - VAN LANG COMPLEX CAMPUS

Team: Secondary School

Application deadline: 19/01 — 30/04/2024

Job Description

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Giám thị làm việc tại cơ sở Bình Thạnh Năm học 2023-2024. Vị trí này sẽ đảm nhận các chức năng công việc như sau:

A. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC

1. Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động nề nếp học sinh 

- Giám sát, kiểm tra trước 15 phút đầu giờ đối với học sinh: Điểm danh, vệ sinh, đồng phục, đi trễ, đơn xin phép (nếu có);

- Báo cáo phối hợp bộ phận dịch vụ trường học về điểm danh học sinh đúng giờ quy định;

- Quản lý, giáo dục học sinh, xử lý học sinh vi phạm kỷ luật (học sinh bị giáo viên đuổi khỏi lớp, đánh nhau, gây gỗ, hút thuốc…

- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện nội quy nhà trường;

- Cập nhật kịp thời thông tin về tình hình học tập, các nội dung vi phạm đã xử lý;

- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm các lớp phụ trách trong việc liên hệ và nắm hoàn cảnh gia đình học sinh (nhất là những học sinh cá biệt) để có biện pháp giáo dục phù hợp;

- Tập trung học sinh và chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt dưới cờ theo sự phân công;

- Công tác thi đua các lớp;

2. Phối hợp tổ chuyên môn, học vụ

- Phối hợp với tổ trưởng chuyên môn trong công tác chấm công, theo dõi lịch làm việc, lịch lên lớp của giáo viên và các bộ phận khác để đề xuất khen thưởng và đánh giá công việc;

- Cập nhật tình hình giảng dạy của giáo viên (giáo viên đi trễ, nghỉ, dạy thay, dạy bù các tiết nghỉ, kiểm tra tập trung);

- Phối hợp bộ phận học vụ, quản lý sổ đầu bài các lớp, thống kê hàng tuần nội dung ghi sổ để kịp thời nhắc nhở giáo viên bổ sung cho đầy đủ;

- Tham gia quản lý kỷ luật trật tự học sinh trong các đợt kiểm tra;

3. Các chức năng khác

- Tham gia quản lý học sinh trong các buổi sinh hoạt của nhà trường theo phân công; 

- Tham gia quản lý học sinh các buổi hoạt động ngoại khóa ngoài nhà trường. Lập báo cáo kịp thời khi kết thúc hoạt động. (Tình hình vắng trễ của giáo viên, học sinh, kỷ luật trật tự của học sinh;

 Tham dự các cuộc họp của nhóm/ bộ phận/trường học để nhận thông tin cập nhật về các quy tắc, quy định và chính sách;

- Hiểu và tuân thủ các quy định, tài liệu hướng dẫn và chính sách của Bộ phận và Nhà trường;

- Tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, hoạt động chung của Nhà trường;

- Đảm nhận các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng/Hiệu phó phân công;

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Sư phạm hoặc các ngành có liên quan;

2. Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương 2 năm trở lên;

3. Kiến thức/ kỹ năng liên quan

- Có tinh thần trách nhiệm, mục tiêu công việc rõ ràng;

- Biết sử dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm;

- Xử lý tình huống và giao tiếp hiệu quả, linh hoạt;

- Hiểu tâm lý học sinh, có kỹ năng tương tác, kết nối với các bộ phận có liên quan;

- Kỹ năng sư phạm và xử lý tình huống tốt;

- Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi;

- Đam mê, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách;

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit